Od 06. do 08. ožujka 2015. godine održan je 22. Osječki proljetni sajam – sajam poljoprivrede i prehrane koji je održan na sajamskom prostoru Pampas u Osijeku.

Okupio je 220 izlagača, a programom sajamske priredbe obuhvaćene su sljedeće djelatnosti: poljoprivreda, oprema za pčelarstvo, prehrana, voda, tlo, osiguravajuće institucije i banke te prikaz dostignuća hrvatskog obrtništva. Zahvaljujući šesnaestogodišnjoj suradnji na stvaranju i razvoju Obrtničkog sajma, Hrvatske obrtničke komore i Osječkog sajma, našoj regiji predstavljen je značajan broj hrvatskih obrtnika organiziranih u županijske obrtničke komore.

Na sajmu se predstavila i pekarska industrija MANNA koju su na štandu posjetili mnogobrojni građani grada Osijeka, ali i prigradskih naselja.